Navigacija

OGD07PNG - Praktična nastava iz geodezije

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Praktična nastava iz geodezije
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGD07PNG obavezan 6 0P + 3V 3.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Geodetska metrologija, Geodetski premjer 2, Teorijska geodezija, Fizička geodezija, Satelitska geodezija, Praktična nastava iz geodetskog premjera Za pohađanje nastave položen ispit iz predmeta Geodetska metrologija, odslušani predmeti Geodetski premjer 2, Teorijska geodezija, Fizička geodezija i Satelitska geodezija. Za polaganje završnog ispita položen ispit iz predmeta Geodetska metrologija i Praktična nastava iz geodetskog premjera.
Ciljevi izučavanja predmeta
Praktičnim radom obučiti studenta za samostalan rad u geodetskim mrežama sa različitim vrstama geodetskih instrumenata.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Ishod predmeta: Studenti su osposobljeni da mogu samostalno izvoditi različite vrste geodetskih merenja u geodetskim mrežama. Na osnovu izvršenih merenja studenti formiraju elaborat.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Nema. (Teorijske osnove se slušaju u predmetima Geodetska metrologija, Teorija satelitskog pozicioniranja, Geodetska astronomija i Geodetske referentne mreže) Praktična nastava: Vežbe (Merenje horizontalnih uglova. Merenje dužina. Merenje zenitskih odstojanja. Merenje visinskih razlika. Merenje primenom GPS tehnologije. Astronomska određivanja. Merenja ubrzanja zemljine sile teže.)
Metode izvođenja nastave
Praktične vježbe.
Literatura
  1. R. Mrkić: Geodetska metrologija, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
  2. Vaniček P. & Krakiwsky E.: Geodezija - koncepti, Savez geodeta Srbije, 2005.
  3. Torge W.: Gravimetry, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1989.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Praktična nastava Usmeni dio ispita
Posebna naznaka
Nema.