Навигација

ОГД07ПНГ - Практична настава из геодезије

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивПрактична настава из геодезије
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГД07ПНГобавезан60П + 3В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Геодетска метрологија, Геодетски премјер 2, Теоријска геодезија, Физичка геодезија, Сателитска геодезија, Практична настава из геодетског премјераЗа похађање наставе положен испит из предмета Геодетска метрологија, одслушани предмети Геодетски премјер 2, Теоријска геодезија, Физичка геодезија и Сателитска геодезија. За полагање завршног испита положен испит из предмета Геодетска метрологија и Практична настава из геодетског премјера.
Циљеви изучавања предмета
Практичним радом обучити студента за самосталан рад у геодетским мрежама са различитим врстама геодетских инструмената.
Исходи учења (стечена знања)
Исход предмета: Студенти су оспособљени да могу самостално изводити различите врсте геодетских мерења у геодетским мрежама. На основу извршених мерења студенти формирају елаборат.
Садржај предмета
Теоријска настава: Нема. (Теоријске основе се слушају у предметима Геодетска метрологија, Теорија сателитског позиционирања, Геодетска астрономија и Геодетске референтне мреже) Практична настава: Вежбе (Мерење хоризонталних углова. Мерење дужина. Мерење зенитских одстојања. Мерење висинских разлика. Мерење применом ГПС технологије. Астрономска одређивања. Мерења убрзања земљине силе теже.)
Методе извођења наставе
Практичне вјежбе.
Литература
  1. Р. Мркић: Геодетска метрологија, Научна књига, Београд, 1991.
  2. Vaniček P. & Krakiwsky E.: Геодезија - концепти, Савез геодета Србије, 2005.
  3. Torge W.: Gravimetry, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1989.
Облици провјере знања и оцјењивање
Практична настава Усмени дио испита
Посебна назнака
Нема.