Navigacija

OGD07GM - Geodetska metrologija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Geodetska metrologija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGD07GM obavezan 3 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vježbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Nema. Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Upoznavanje studenata sa ciljevima, zadacima i metodama geodetske metrologije.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Studenti su upoznati sa najvažnijim zadacima geodetske metrologije, analizom metode merenja uopšte, kao i sa analizom metoda merenja veličina koje se koriste u geodeziji. Osposobljeni su da mogu koristiti analizu metode merenja u daljim proračunima kod različitih vrsta merenja.
  Sadržaj predmeta
  -
  Metode izvođenja nastave
  Nastava se odvija kroz predavanja, računarske vežbe, konsultacije i samostalnu izradu obaveznih zadataka. Test znanja; vođena i samostalna izrada obaveznih zadataka i izrada eseja; završni ispit – u pismenoj formi.
  Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
  -
  Posebna naznaka
  Nema.