Navigacija

Novosti

Informacije vezane za polaganje ispita iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2 i Geoinformacioni sistemi u socijalnom roku

Oglasna pločaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KP

Računski i teorijski dio ispita iz predmeta Kartografija 1 i Kartografske projekcije održaće se integralno, sa početkom od 16 časova 21.10.2015. godine. Teorijski dio ispita iz predmeta Kartografija 2, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2 i Geoinformacio...