Navigacija

Novosti

Termin odbrane Elaborata vježbi i usmenog dijela ispita iz Termin odbrane Elaborata vježbi iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podataka

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GIS

Termin odbrane Elaborata vježbi iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podataka je 28.09.2016. godine od 10 časova. Na odbranu ponijeti Elaborat vježbi u digitalnoj formi. Usmeni dio ispita...

Termin predaje elaborata vježbi iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Multimedijalna kartografija, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podataka

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPMMK

Termin predaje elaborata vježbi iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Multimedijalna kartografija, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podataka je 24.08.2016. godine d...

Termini nastave, odbrane Elaborata i usmenog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podatka

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GIS

Nastava iz predmeta Geoinformacioni sistemi će se održati 26.04.2016. godine od 11-13 časova u K2. Nastava iz predmeta Geoinformatika  1 će se održati 26.04.2016. godine od 15-16:30 časova u K2. Odbrana Elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinf...

Termin odbrane Elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Multimedijalna kartografija, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podataka

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 1 - K1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPMMK

Termin odbrane Elaborata iz predmeta Kartografija 1, Kartografija 2, Kartografske projekcije, Multimedijalna kartografija, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podataka je u ponedeljak, 18.04.2016. go...