Navigacija

Javni poziv studentima da apliciraju za program Ferijalnog rada u SR Njemačkoj u 2020. god.

AktuelnostiSavez Studenata AGGF

I ove godine kao i prethodnih Zavod za zapošljavanje Republike Srpske će provoditi aktivnosti koje se tiču informisanja i upućivanja studenata iz Republike Srpske na rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2020. godini u okviru programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanjem u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV ) Savezne agencije za rad SR Njemačke.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je već uputio Javni poziv univerzitetima u Republici Srpskoj da objave poziv na svojim oglasnim pločama. Kako bi što veći broj studenata uzeo učešće u programu stručni saradnici za posredovanje u filijalama Zavoda su uključeni u praćenje ovih aktivnosti.

Zaineresovani studenti sa univerziteta u Republici Srpskoj prijave mogu dostaviti lično prema sjedištu fakulteta u odgovarajućoj filijali Zavoda ili putem pošte na adresu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Srpskih ratnika 30, Pale ili putem e-mail adrese aktivnemjere@zzzrs.net 

Sve prijave koje budu predate lično u filijalu treba slati redovnom poštom u Sektor za posredovanje i aktivne mjere zapošljavanja.

Rok za dostavljanje prijava je 23.01.2020. godine. Konačan spisak prijavljenih studenata Centralna služba treba da dostavi Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine po isteku roka za prijavu.

Javni poziv možete preuzeti sa linka 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8999/deutch2.jpg