Navigacija

Priznanja studentima i nastavnicima AGGF na 28. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu

AktuelnostiKonferencije i skupoviRadionice i izložbeSavez Studenata AGGFNagrade

Otvoren je 28. međunarodni salon urbanizma u Nišu, tradicionalna izložbena manifestacija koja prikazuje nova promišljanja i ostvarenja u oblasti urbanizma u organizaciji Udruženja urbanista Srbije. 8. novembra 2019. u Galeriji oficirskog doma u Nišu izložen je impresivan broj od 154 rada u 12 kategorija. Na ovogodišnjem Salonu je učestovavlo preko 300 stručnjaka i studenata arhitekture i urbanizma. Arhitektonsko-građevinsko geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je izložio 4 rada u profesionalnim kategorijama Salona i 4 rada u kategoriji studentskih radova i osvojio 4 priznanja.

Priznanja u profesionalnim izložbenim kategorijama su dobili:

dr Marina Radulj, Milana Nedimović, dr Dijana Simonović, dr Milenko Stanković, mr Radomir Cvijić, Radovan Vukomanović za Urbanističko-arhitektonski projekat kompleksa Ćopića sokak u Hašanima (2018) u kategoriji Urbanistički projekti i realizacije;

dr Ljiljana Došenović i dr Tanja Trkulja za publikaciju Rekreativna funkcija šumskih kompleksa Banja Luke kao element prostornog i urbanog planiranja (2019), izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet i Univerzitet u Banjoj Luci u kategoriji Publikacije;

Priznanja u kategoriji studentskih radova su dobili studenti i nastavnici:

Maja Radmanović, dipl.inž.arh. za rad ARH: ja + EASA + suština > „EASA“: model ostvarivanja prostornih potencijala opštine Jezero (Završni rad prvog ciklusa studija Arhitekture) (2018), mentor doc. dr Dubravko Aleksić;

Dajana Papaz i Maja Radmanović, studenti studijskog programa drugog ciklusa Arhitektura i urbanizam za rad Grad uz prugu. O urbanizaciji Banjaluke u periodu Austrougarske uprave (2019), mentori doc. dr Dijana Simonović, doc. dr Nevena Novaković, v. asist. Anita Milaković.

Čestitamo nastavnicima i studentima!

Katalog izložbe možete preuzeti na linku: KATALOG