Navigacija

TM2 - termin završnog ispita

Građevinarstvo
Završni ispit za sve studente koji su položili pisemni dio ispita održaće se u četvrtak 29.9.2016. u 15.00 na AGGF. Ovo je posljednji termin za završni ispit u ovoj školskoj godini. U novoj školskoj 2016/2017. godini pismeni dio ispita položen u školskoj 2015/2016. više nije važeći. Predmetni nastavnik