Navigacija

Nacrtna geometrija i tehničko crtanje - Usmeni

GrađevinarstvoGeodezija

Usmeni dio ispita održaće se u

UTORAK 27.09.2016. god. u 11 časova

na AGGF-u, stara lokacija.