Navigacija

MKE - rezultati pismenog ispita

GrađevinarstvoMetod konačnih elemenata - MKE
Pismeni ispit iz predmeta Metod konačnih elemenata održan 20.9. položili su:
Student %
Šiljegović Mladen 55
Tomičić Bogdan 51
  Usmeni ispit u okviru oktobarskog ispitnog roka će se održati u utorak 27.9. u 14:00 časova u kampusu.