Navigacija

Računski dio ispita iz predmeta Račun izravnanja 1 i Račun izravnanja 2

GeodezijaRačun izravnanja 1 - RI1Račun izravnanja 2 - RI2
Računski dio ispita iz predmeta Račun izravnanja 1 i Račun izravnanja 2 održaće se 01.09.2016. (četvrtak), sa početkom u 9 časova.