Navigacija

SJ3_SJ4_SPGRA_rezltati pismenog dijela ispita_april_2016.

Građevinarstvo
br. indeksa 52/09          Janković Milan         33 poena 57/09          Obradović Borivoj    27 poena 63/08         Grbić Lidija               28 poena 76/08          Srdić Bojan                 30 poena Svi studenti su položili pismeni dio ispita. Usmeni dio ispita će se održati u srijedu 27.04.2016. u 13.00, u sali br 4 na lokaciji iznad Pravnog fakulteta.