Navigacija

OM1 - rezultati drugog kolokvijuma

GrađevinarstvoOtpornost materijala 1 - OM1
Drugi kolokvijum iz Otpornosti materijala 1 položili su: Dragan Subić 32/13   72.5% Milica Todorović 45/13   58.5% Bojan Ćurković 25/11    54.5%