Navigacija

OM1 - posljednji termin odbrane godišnjih zadataka

GrađevinarstvoOtpornost materijala 1 - OM1
Posljednji termin odbrane godišnjih zadataka iz Otpornosti materijala 1 je 17. i 18. februar (srijeda i četvrtak) od 10-14:00 časova na aggf-u.