Navigacija

Fizika (ARH, GRA, GEO) - Rezultati računskog dijela pismenog ispita

GrađevinarstvoGrađevinska fizika - GRFFizika zgrade - FZFizika - FI
Računski dio pismenog ispita iz Građevinske fizike položili su: 25/14 Radomir Grujić 25/40 89/07 Marko Zec 20/40 21/11 Sanja Majdanac 20/40 Računski dio pismenog ispita iz Fizike zgrade i Fizike niko nije položio.