Navigacija

BK1_Predaja proračuna glavnog nosača

Građevinarstvo
Svi studenti su obavezni predati dio semestralnog zadatka koji se odnosi na proračun glavnog nosača i odgovarajuće grafičke priloge, najkasnije do 12:00 časova u srijedu, 25.11.2015.