Navigacija

OM1 - rezultati završnog ispita

GrađevinarstvoOtpornost materijala 1 - OM1
Završni ispit iz Otpornosti materijala 1, u okviru oktobarskog ispitnog roka, položili su: Milan Tešnović 37/12     6 (šest) Napomena: Student koji je položio ispit obavezan je da se javi predmetnom asistentu.