Navigacija

Dif 2, Oktobar 2

Građevinarstvo
Studenti koji su položili: 1. Srđan Jolić 60 2. Ivana Kukavica 50 3. Bojana Dulić  50 4. Nebojša Mitrović  50 Usmeni ispit će se održati u utorak (27.10.2015. god.) sa početkom u 12.30h.