Navigacija

Mehanika tla i fundiranje - termini usmenog dijela ispita

GrađevinarstvoMehanika tla - MT
Usmeni dio iz predmeta Mehanika tla i fundiranje će se održati u sledećim terminima: Prvi termin: srijeda, 23.09.2015.god. i to: -mehanika tla u 9h, sala 2 AGGF-a -fundiranje u 12h, sala 2 AGGF-a, Drugi termin: srijeda, 07.10.2015.god. i to: -mehanika tla u 9h, sala 2 AGGF-a -fundiranje u 12h, sala 2 AGGF-a,