Navigacija

Mehanika tla i fundiranje - usmeni dio ispita

GrađevinarstvoMehanika tla - MT
Usmeni dio ispita iz predmeta mehanika tla i fundiranje održaće 08.09.2015.god. - Mehanika tla: u 9:00, sala 2 AGGF-a - Fundiranje: u 12:00, sala 2 AGGF-a