Navigacija

Mehanika tla i fundiranje - termini usmenog dijela ispita

GrađevinarstvoMehanika tla - MT
Usmeni dio ispita iz predmeta Mehanika tla održaće se u sledećim terminima: 1. termin  četvrtak, 28.05.2015.god. u 9h, sala 2 AGGF-a 2. termin utorak, 02.06.2015.god. u 9h, sala 2 AGGF-a Usmeni dio ispita iz predmeta Fundiranje održaće se u sledećim terminima: 1. termin četvrtak, 28.05.2015.god. u 12h, sala 2 AGGF-a 2. termin utorak, 02.06.2015.god. u 12h, sala 2 AGGF-a