Navigacija

RAČUNARI U GRAĐEVINARSTVU 2

GrađevinarstvoRUG2
Dinamika vježbanja do kraja semestra: 08.05.2015. Rad sa blokovima i atributima, eksportovanje podataka i tabela 15.05.2015. Rad na projektu: Osnove i dva presjeka 22.05.2015. Rad na projektu: Izgledi 29.05.2015. Rad na projektu: Situacija 05.06.2015. Rad na projektu: Dokumentovanje i štampa 12.06.2015. Kolokvijum   Spisak imena studenata sa zadacima u je prilogu. RGra1_ZS_2014_15 prip za 2 Zadaci se mogu skinuti sa linka u nastavku: http://goo.gl/ygyHfw