Navigacija

Mehanika tla i Fundiranje - usmeni dio ispita

GrađevinarstvoMehanika tla - MT
Usmeni dio ispita iz predmeta Mehanika tla će se održati u ponedeljak, 27.04.2015.god. u 9h, sala 2 AGF-a, dok će se usmeni dio ispita iz predmeta Fundiranje održati istog dana, u 12h, sala 2 AGF-a.