Navigacija

Mehanika tla i Fundiranje - usmeni dio ispita

GrađevinarstvoMehanika tla - MT
Usmeni dio ispita iz predmeta Mehanika tla će se održati u četvrtak, 02.04.2015.god. u 12h, sala 2 AGF-a, dok će se usmeni dio ispita iz predmeta Fundiranje održati u petak, 03.04.2015.god, u 12h, sala 2 AGf-a.