Navigacija

Uvid u radove i upis ocjena iz predmeta „Informatika 1″

GrađevinarstvoInformatika 1 - INF1
Uvid u radove i upis ocjena iz predmeta „Informatika 1″ je u ponedeljak 16.2.2015. god. u 9:00 časova u kabinetu br. 20.