Navigacija

Mehanika tla i Fundiranje - usmeni dio ispita

GrađevinarstvoMehanika tla - MT
Obavještavaju se studenti treće godine građevinskog odsjeka da će se usmeni dio ispita iz predmeta Mehanika tla i Fundiranje održati u petak, 13.02.2015.god. u 9h, sala 2 AGF-a.