Navigacija

Predavanja

PREDAVANJA

Predavanja tokom 2020/21 akad. godine će se obavljati online putem ZOOM aplikacije i Google Meet aplikacije, prema terminu u rasporedu nastave.

Link za online predavanja iz predmeta INŽENJERSKA EKONOMIJA  je:

1. online predavanja - link