Navigacija

Vizuelizacija i modelovanje 1

VAŽNO!!!

Dragi studenti,
krećemo sa nastavom na daljinu. Nastava će se održavati u stalnom terminu petkom i to - predavanja sa prof. Babićem 9-11 časova, a vježbe sa saradnicama Majom Ilić i Dajanom Papaz u periodu 11-13 časova.
Za praćenje ove nastave biće vam potreban vaš fakultetski e-mail nalog (koji ste već aktivirali), pristup internetu (preko računara ili mobilnih telefona), sveska za rad na času, papir formata A3 (može dvolisnica iz velike sveske ili bilo kakav papir) i pribor za crtanje.

OBAVEZNO!!! Na linku ispod nalazi se spisak registrovanih studenata na ovom predmetu prema podacima iz informacionog sistema. Molimo vas da u dati spisak do četvrtka 26.03. unesete vaše fakultetske email adrese kako bismo vas mogli uključiti u nastavu. Ukoliko neko od studenata koji nisu na spisku želi da prisustvuje nastavi, može sam da se dopiše na kraju spiska.

Spisak studenata za online nastavu

Predavanja i vježbe će se održavati preko Google Classroom i Google Hangoutmeets aplikacije, tako što će vam putem e-maila stizati poziv za prisustvo predavanjima i vježbama u dogovorenom terminu, a sastanak će biti automatski unesen u aplikaciju Kalendar. U sastanak se uključujete u dogovoreno vrijeme preko linka koji ste dobili putem e-maila ili tako što na dogovorenom događaju na vašem kalendaru desnim klikom uđete na opciju "Uključi me u sastanak". Materijali za predavanja i vježbe biće postavljeni ranije i studenti treba da se pripreme za čas tako što će pregledati materijal (prelistati predavanja ili prepisati tekst i postavku zadatka vježbi na svoj list).
Nakon što pristupite sastanku, molimo vas da isključite mikrofone na vašim uređajima, te ih uključite po potrebi ukoliko imate pitanja.
Na prvom online času koji je zakazan u petak 27.03.2020. u 9 časova dobićete uputstva kako će se predmet izvoditi na ovoj platformi.

 


Status predmeta: obavezan

Semestar: II

Broj ECTS bodova: 4.0

Fond časova: predavanja 2, vježbe 2

Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je da osposobi studente za shvatanje trodimenzionalnog prostora i njegovo grafičko predstavljanje u ravni crteža, koristeći se konstruktivnim metodama nacrtne geometrije. Transformacija, rotacija i konstrukcija geometrijskih tijela i likova, zatim njihovo predstavljanje kroz dvodimezionalni crtež daje studentima prostorno-geometrijsko obrazovanje neophodno za rješavanje geometrijskih problema u daljoj nastavi i arhitektonskoj praksi.  

Literatura:

  1. V. Đurović, Nacrtna geometrija, Naučna knjiga, Beograd
  2. P. Anagnosti, Nacrtna geometrija, Naučna knjiga, Beograd
  3. Lj. Gagić, Nacrtna geometrija, Akademska misao, Beograd
  4. A. Čučaković, S.Živanović, Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije i perspektive sa rešenim primerima, Akademska misao, Beograd 2004
  5. J. Justinijanović, Nacrtna geometrija I i II, Školska knjiga, Zagreb
  6. Ž. Babić, Nacrtna geometrija, Mašinski fakultet Banja Luka, 2010