Navigacija

Računari u arhitekturi 3

Status predmeta: obavezna vještina

Semestar: III

Fond časova: 0+2

Nastavnik: prof. dr Ljubiša Preradović (e-pošta: ljubisa.preradovic@aggf.unibl.org)

Asistent: Đorđe Stojisavljević, ma (e-pošta: djordje.stojisavljevic@unibl.org)