Navigacija

Jelena Pažin, ma
nastavnik stranog jezika i vještina

Saradnik - II-5
051/324-111
051/462-616
Uža naučna oblast Specifični jezici – engleski jezik
Zvanje nastavnik stranog jezika i vještina
Datum izbora u zvanje 28. januar 2021.

Predmeti

OA19EJZA Engleski jezik za arhitekte
OGD07SJSE Strani jezik struke - engleski jezik
OGD19EJ Engleski jezik

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Motivation in the ESP Classroom at the University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.24940/theijhss/2020/v8/i7/HS2007-095
  Časopis The International Journal of Humanities & Social Studies
  Godina 2020
  Autori Jelena Pažin i Sanja Maglov
  Volumen 8
  Broj 7
  Strana od 313
  Strana do 323

  Julian Barnes' s Flaubert's Parrot: Biography as Autobiography

  Časopis Folia Linguistica et Litteraria
  Godina 2013
  Autori Jelena Pažin
  Strana od 183
  Strana do 195

Radovi sa skupova

  Gramatička kompetencija brucoša Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/TOMNIS1901389P
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i stvarnost 13-1
  Godina 2018
  Autori Jelena Pažin i Sanja Maglov
  Strana od 389
  Strana do 402

  Modernising University-level EFL Literature Classes

  Naučni skup 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics: Teaching, Acquiring and Applying Intercultural Linguistic Competence
  Publikacija Akbarov A. (ed.). Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Sarajevo: International Burch University
  Godina 2014
  Autori Jelena Pažin i Milica Jošić
  Strana od 1361
  Strana do 1367

Ostali radovi

  Uređivački odbor zbornika radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 2566-4484
  Godina 2020
  Autori Miodrag Regodić, Mato Uljarević, Tanja Trkulja, Maja Ilić, Gordana Jakovljević, Dragana Zeljić, Dajana Papaz, Igor Kuvač i Jelena Pažin

Projekti

Znanje za otporno društvo

Broj projekta 8300303
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 2016-10-01
Završetak projekta 2019-10-01