Navigacija

OGD19TG - Teorijska geodezija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Teorijska geodezija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGD19TG obavezan 6 3P + 2V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Matematika 4 Položen predmet
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa osnovama geodezije kao nauke koja izučava i interpretira veličinu, oblik i spoljašnje gravitaciono polje tela Zemlje i ostalih planeta, Zemljinu rotaciju, Zemljine plime, visine, visinske sisteme i geodinamičke fenomene.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti su upoznati sa: Zemljinom strukturom i atmosferom, uticajem polja Zemljine teže i geodetskim modelima tela Zemlje, sistemima visina, geometrijom obrtnog (nivoskog) elipsoida, matematičkim modelima koji se koriste pri definisanju i kreiranju referentnih geodetskih mreža i referentnih geodetskih površi.
Sadržaj predmeta
Uvod. Istorijski razvoj geodezije. Definicija geodezije. Veličina i oblik Zemlje. Kretanje tela Zemlje. Zemljina atmosfera. Struktura tela Zemlje. Fizička površ Zemlje. Gravitaciono polje Zemlje. Polje Zemljine teže. Geoid. Rotacioni, nivoski elipsoid. Prirodne koordinate. Geodetske koordinate. Transformacija koordinata. Poluprečnici krivina. Dužina luka meridijana. Dužina luka paralele. Dvojni normalni preseci. Geodetska linija. Osobine geodetske linije na elipsoidu. Prvi glavni geodetski zadatak. Drugi glavni geodetski zadatak. Gravitaciona sila. Potencijal gravitacione sile. Sferno harmonijski razvoj potencijala gravitacione sile. Problemi graničnih vrednosti teorije potencijala gravitacione sile. Laplasova i Puasonova diferencijalna jednačina. Zemljina teža. Potencijal teže Zemlje. Teža Normalne Zemlje i normalni potencijal. Sferno harmonijski razvoj normalnog potencijala. Anomalijski potencijal. Funkcionali anomalijskog potencijala. Formula Stoksa. Formula Vening Majnesa. Astrogeodetski nivelman. Redukcija intenziteta ubrzanja Zemljine teže. Teorija izostazije. Teorija Molodenskog. Statističke metode u fizičkoj geodeziji. Merenje ubrzanja Zemljine teže. Gravimetrija. Apsolutni i relativni gravimetri (koncepti). Dedicirane satelitske misije. Geopotencijalne kote. Sistemi visina. Promene veličine, oblika i spoljašnjeg polja Zemljine teže u vremenu.
Metode izvođenja nastave
Predavanja i računske vežbe.
Literatura
  1. Torge W., Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 2001.
  2. Torge W., Gravimetry, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1989.
  3. Odalović O., Fizička geodezija, Građevinski fakultet, Beograd 2010.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Elaborat vježbi. Računski kolokvijumi. Usmeni ispit.