Навигација

Oдбрана елабората и писмени дио испита из предмета ГИ1, ГИ2, ГИС, ГИСХП, ВГП, КП и Примјена ГИС у саобраћају

Огласна плочаГрађевинарствоГеодезија

Одбрана елабората из предмета Геоинформатика 1, Геоинформатика 2, Геоинформациони системи, одржаће се 11.2.2021. године од 10:30-12h.

Одбрана елабората из предмета Картографске пројекције и Састављање и умножавање планова и карата, одржаће се 11.2.2021. године од 08:30-09:00h.

Одбрана елабората из предмета Примјена ГИС у саобраћају и ГИС у хидротехничкој пракси одржаће се 11.2.2021. године од 17h.

Одбарана елабората из предмета Визуелизација геопросторних података одржаће се 11.2.2021- године од 15-16 и од 17-18 часова.