Навигација

КП - резултати теоријског колоквијума

Огласна плочаГеодезијаКартографске пројекције - КП

Наставни предмет: КАРТОГРАФСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

 

РЕЗУЛТАТИ 1. ТЕОРИЈСКОГ КОЛОКВИЈУМА ОДРЖАНОГ

ДАНА 30. 05. 2019. ГОДИНЕ

 

Ред. број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Број индекса

Број поена

Примедба

1

Мирјана Кокотовић

06/16

20,00

-

2

Николина Дамјановић

07/16

20,00

 

3

Слађана Станишић

15/16

20,00

-

4

Миланче Лепир

11/15

18,00

-

5

Николина Рајић

24/15

18,00

-

6

Стефан Азарић

04/16

15,00

-

7

Милош Тутњевић

03/16

14,00

-

8

Милош Аћимовић

12/16

14,00

-

9

Николина Тутњевић

18/15

12,00

-

10

Горан Срдић

48/13

12,00

-

11

Зоран Бабић

40/14

11,00

 

 

 

НАПОМЕНА: Полагало 16 студената, положило 16. Максималан број поена 20, а за прелазну оцену минимално 10,5 поена! За коначну оцену битан је укупан збир поена (из 2 теоријска + 2 рачунска колоквијума, присуство настави, елаборат вежби и одбрана елабората)! Ко је незадовољан бројем поена нека ми се јави!!

 

 

 

 

НАСТАВНИК: проф. др Драгољуб Секуловић, спец. карт.

САРАДНИК: асистент Младен Амовић, мастер. инж. геод.