Навигација

АП 45 за 4.час

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 5 - АП5Архитектонско пројектовање 4 - АП4

Драги студенти, надам се да сте се успјели одморити од нас.

Прво да побројимо шта смо све до сад радили, па за оне који немају све да прикупе задате прилоге:

1. Мој први позитиван вс негативан утисак о простору, називање истих неким појмом

2. Архитектонске анализе два задата примјера

3. Фотографисање лпкације 3 позитивна и три негативна примјера, називање истих неким појмом

4. Генеза једнопордичног у вишепородично

5. Џејн Џејкобс, скица текста

6. Интуитивни архитектонско урбанистички набачај силница, токова, густина, мјеста на основу урбанистичких анализа локације 1:1000

7. Прва концептуална макета која тренспонује урбанистички набачај архитектонских елемената (не волумена) на локацију...гдје је густо, гдје рјетко, гдје тврдо, чисто

За сљедећи час:

8. На исптинтаним фотографијама ваше макете концептуланог набачаја, која је усликана уметнута у макету околних објеката, доцртати "зидове" или транспарентне "масе" нечега што би у наредном кораку могле да буду зграде

9. Поставити појмобник јавног простора: У плану имамо израду три појмовника-јавно, становање и дјеца. Код куће треба да поставите појмовнике јавног (и полујабног, и заједничког) простора, ослањајући се на анализу текста, концептуалну макету, ваше поз и негативне фотографије, и на предавање проф Лазовића. Појмовник је заправо клист А3, подјељен на три дијела. На врху колоне сваког од дијелова налази се појам нпр (интеракција, сусрет, самовање, одвајање, заштита, отварање, сакривање, журка, рушење, дестабилизација, земљотрес или шта год....појмови не треба да буду опште мјесто, него генератор квалитетних догађаја и јавних простора који то подупиру), испод појма су детљнији описи и скице тога што хоћете. Појмовници заправо служе да вам дефинишу шта сте до сада запазили у простору и у узичавању од појава и простора који вас дирају и тичу вас се и које ћете највјероватније (али не обавезно) увлачити у свој просторни концепт зграде.

 

Сљедећи час нас очекује:

-гостујуће предавање 9.00 проф.др. Тамаре Белеслин "Педагошко обликовање простора"

-израда појмовника дјеца

-колоквијум "моја соба", макета рад на часу

-основна морфотипологија становања 

-интеграција појмовника кроз подлогу 1:500

 

срећан рад