Навигација

Завршен Конкурс ЈП „Аутопутеви РС“ за додјелу стипендије студентима АГГФ-а Универзитета у Бањој Луци

Огласна плочаАктуелностиНовости и обавјештењаСавез Студената АГГФ

На основу члапа 61. Статута Универзитета у Бањој Луци и Записника Комисије, по расписаном интерном Конкурсу за додјелу стипендија које додјељује ЈП „Аутопутеви РС”, декан објављује

ОДЛУКУ О ЛИСТИ КАНДИДАТА КОЈИМА СЕ ДОДЈЕЉУЈУ СТИПЕНДИЈЕ

Конкурс за додјелу стипендија студентима Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, на приједлог ЈП „Аутопутеви РС“ у школској 2022/23. за стипендирање 6 (шест) студената Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, објављен је на интернет страници Архитектонско-грађсвинско-геодетског факултeта, 20.09.2022. године.

Након истека рока за пријаву кандидата, Комисија именована Одлуком декана број : 14/1.13051/22 од 20.09.2022. године, разматрала је пристигле пријаве и утврдила листу кандидата који испуњавају услове утврђене у расписаном конкурсу:


1,    Александра Јеремић
2.    Михаило Максимовић
З.    Горана Митровић
4.    Петар Малешевић
5.    Драгана Боснић
6.    Марко Ђурђевић

- Одлука Декана и Комисије


 

ЈП „Аутопутеви РС“ у школској 2022/23. години ће стипендирати 6 (шест) студената Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и то:

  • 4 (четири) студента са Студијског програма Грађевинарство
  • 1 (једног) студента са Студијског програма Архитектура
  • 1 (једног) студента са Студијског програма Геодезија

II

Износ стипендије који ће се уплаћивати мјесечно студентима би износио 300,00 КМ у трајању од 10 мјесеци рачунајући од дана закључивања уговора о стипендирању, а након проведеног конкурсног поступка.


III

Право учествовања на конкурсу имају успјешни редовни студенти првог циклуса студија и то II и/или,  III и/или   IV године студијског програма, а који имају положене испите из претходних година студија са просјечном оцјеном 8,50 и више, те да су држављани Републике Српске.


IV

Кандидат не може бити истовремено корисник више од једне стипендије.

V


У случају  да два или више кандидата имају једнаке услове за стипендију, предност ће имати студент лошије материјалне ситуације.

VI


Листу стипендиста објављује комисија Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на својој web страници.

VII


Кандидат може поднијети писмени приговор на лист у року од 3 дана од дана објављивања листе. Приговор се упућује декану Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета. 
Одлука о приговору је коначна.


Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да приложе:

•    Увјерење о положеним испитима са просјечном оцјеном
•    Увјерење о упису у наредни семестар текуће школске године
•    Овјерена изјава да кандидат није корисник стипендије од државног органа.

Документација се доставља на протокол Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета.

Крајњи рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања интерног конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 


 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/11973/JP-Autoputevi-Republike-Srpske-d.o.o.-Banja-Luka.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11973/LOGO_MAIL_glavni.png

Фајлови