Навигација

Отворен је позив за размјену унутар CEEPUS мрежа за академску 2021/22. годину

Међународна сарадњаАктуелностиАрхитектураГрађевинарствоГеодезијаНовости и обавјештењаСавез Студената АГГФСтудентска мобилност

У оквиру CEEPUS III програма отворен је позив за размјену студената и наставника. Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет у академској 2021/2022 учествује у три CEEPUS мреже, а више информација о свакој од мрежа и условима расписа позива можете наћи у наставку.

CIII-BG-0022-17-2122

BG-UACEG-Sofia / Teaching and Learning Civil Engineering in European Context

 

Типови мобилности / Земља пријема / Институција пријема / Вријеме боравка:

 • Дугорочна размјена студената / Long term student; Црна Гора, University of Montenegro, Faculty of Civil Engineering; 1 студент - 3 мјесеца
 • Краткорочна размјена студената / Short term student; Црна Гора, University of Montenegro, Faculty of Civil Engineering; 1 студент - 1 мјесец
 • Размјена наставника / Teacher; Бугарска, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Department of Hydraulic Engineering; 2 наставника – 2 мјесеца

Период реализације размјене: зимски или љетњи семестар 2021/2022

Право пријаве имају

 • Студенти и наставници АГГФ-а заинтересовани за тему  Teaching and Learning BIM in Civil Engineering

Висина стипендије у земљи пријема:

 • Црна Гора; студент – 100 EUR мјесечно
 • Бугарска: наставник – 255 EUR једнократно

Путни трошкови: покрива CEEPUS једнократно у виду партиципације

Рок: 15. Јун 2021. год.

Контакт особа: Младен Слијепчевић, виши асистент

контакт: mladen.slijepcevic@aggf.unibl.org

Опис програма:             https://www.ceepus.info/upload/FileViewer.aspx?ID=5ED191C3E676E67B594F6EFEEC572E944C3BC12CCA0BFFF72691C892828C3CBB

Информације о Факултету домаћину:            
http://uacg.bg/filebank/ECTS/Hidro/hidro2014/Hidro_Ger_Plan.pdf
http://uacg.bg/filebank/ECTS-2016/HIDRO/HTS.pdf
http://www.ucg.ac.me
http://www.gf.ac.me

CIII-RS-1513-02-2122

CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society

 

Земља пријема: Чешка Република

Институција пријема: Czech Technical University in Prague, Faculty of Architecture

Типови мобилности и вријеме боравка:

 • Дугорочна размјена студената / Long term student; 1 студент на 3 мјесеца или 3 студента по 1 мјесец – зависно од заинтересованости студената
 • Размјена наставика / Teacher; 3 наставника – 10 дана

Период релаизације размјене: љетњи семестар 2021/2022

Право пријаве имају

 • студенти другог циклуса Студијског програма Архитектура и урбанизам
 • наставници Студијског програма Архитектура и урбанизам и Студијског програма Архитектура

Висина стипендије у земљи пријема:

 • Студент - 12 000 CZK/  920 KM мјесечно
 •  Наставник: за боравак од 11 до 20 дана 18 000 CZK / 1380 КМ једнократно

Путни трошкови: покрива CEEPUS једнократно у виду партиципације

Рок: 15. Јун 2021. год.

Контакт особа: доц. др Тијана Вујичић

Контакт: tijana.vujicic@aggf.unibl.org

Опис програма:

https://www.ceepus.info/upload/FileViewer.aspx?ID=B6DC50D47F038898181FA68A0C19865AB1976A006D21EE85E9FCF4AAC4CC3109

Информације о Факултету домаћину:            
https://mobility.cvut.cz/prospectus/2019/FA.html
https://www.fa.cvut.cz/en/study/general/doctoral-degree
https://www.fa.cvut.cz/en/study/architecture-and-urbanism/study-plan#tabs-0-pdf-links-downloads
https://www.fa.cvut.cz/en/faculty/about-faculty
https://www.fa.cvut.cz/en/study/general/academic-calendar

 

CIII-CZ-1602-01-2122

ABCD Network = Architecture, Built Environment, City Planning, and Design Network

 

Земља пријема: Чешка Република

Институција пријема: Архитектонски факултет Техничког универзитета у Брну

Типови мобилности и вријеме боравка:

 • Љетна школа или екскурзија/ Summer School or Excursion; 4 студента –  5 дана
 • Размјена наставика/ Teacher; 1 наставник – 5 дана

Период релаизације размјене: љетњи семестар 2020/2021;  27.9– 1.10. или 4– 8.10.

Право пријаве имају

 • студенти другог циклуса Студијског програма Архитектура и урбанизам и студенти првог циклуса Студијског програма Архитектура
 • наставници Студијског програма Архитектура и урбанизам и Студијског програма Архитектура

Висина стипендије у земљи пријема:

 • Студент – за боравак 3– 10 дана: 5.000 CZK (383.07 KM једнократно)
 • Наставник –  за боравак 5– 10 дана: 9.000 CZK (689.53 КМ једнократно)

Путни трошкови: покрива CEEPUS једнократно у виду партиципације

Рок: 15. Јун 2021. год.

Контакт особа: доц. др Игор Кувач

Контакт: igor.kuvac@aggf.unibl.org

Опис програма:

https://www.ceepus.info/upload/FileViewer.aspx?ID=45E7BD99ADEC5E2A5E2529B484BF59EB5F783C9D41D8F6E85D27D26993142200

Опис радионице на тему  Колаборативна форма становања можете пронаћи овдје.

Информације о Факултету домаћину:

https://www.fa.vutbr.cz/default.aspx?lang=en             

 

КАКО АПЛИЦИРАТИ ЗА CEEPUS ПРОГРАМ РАЗМЈЕНА?

Процес аплицирања за размјене одвија се путем јединственог ‘on-line’ система, тј. након  регистрације на интернет страници https://www.ceepus.info Потребно је регистровати се само једном, односно креирати профил уз избор улоге за рад - Mobility (Мобилност). Oво је улога за све појединце (студенте и професоре) који желе креирати апликацију за размјену тј. аплицирати за добијање једне или више мјесечних стипендија.

Могуће је креирати више апликација за различите дестинације, али се периоди одобрених тј. прихваћених апликација не смију подударати.

Упутство за подношење апликације можете преузети овдје.

ФИНАНСИРАЊЕ

Унутар CEEPUS програма и међу државама чланицама CEEPUS-а не постоји трансфер финансијских средстава. Интерна валута Програма је ‘мјесечна стипендија’, а свака држава домаћин обезбјеђује средства за исплату стипендија долазећим професорима и студентима. Трошак партиципације за путне трошкове учесника, у складу са могућностима, сноси матична земља.

Износи мјесечних стипендија које државе обезбјеђују су различити, али износ стипендије мора бити довољан за плаћање основних трошкова живота у држави домаћину (становање, исхрана, градски превоз и евентуално здравствено осигурање).

Учесници у CEEPUS размјени ослобођени су плаћања школарина у земљама домаћина.

 

За додатне информације везане за апликацију за мобилност можете контактирати надлежне Контакт особе за сваку од мрежа или се обратити CEEPUS координатор-у АГГФ-а, доц. др Тијана Вујичић на контакт мејл tijana.vujicic@aggf.unibl.org

 

Пријем, селекција и обрада апликација мобилности је у надлежности CEEPUS канцеларије у БиХ. Даља обавјештења везана за статусу апликација за мобилност пратити на личним CEEPUS налозима.

 

Више информација о  CEEPUS  програму и мрежaма могуће је пронаћи на веб страници CEEPUS-а: https://www.ceepus.info 

 

НАПОМЕНА: Размјена се мора реализовати уз поштовање свих епидемиолошких мјера које су на снази у држави институције пријема. У случају погоршања епидемиолошке ситуације у држави пријема, постоји могућност да се размјена откаже.