Навигација

ГРАЂЕВИНСКА РЕГУЛАТИВА - позив за онлине предавања

Огласна плочаГрађевинарствоГрађевинска регулатива - ГР

Позив за онлине предавања из предмета ГРАЂЕВИНСКА РЕГУЛАТИВА је 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZjM3OWEwOTItYTliZC00OTFmLTlkODctZjYyZTMwYmM5ZWVk@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22ada575f6-4e91-4d1d-aa89-9b2d9f5810e3%22,%22Oid%22:%22d1531a04-8966-4c55-9ac7-ccad4b5c798c%22%7D

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn more | Meeting options

Фајлови