Навигација

Aпослвентски рок ГИ2, ГИС, СиУПК и ВГП

Огласна плочаГеоинформатика 2 - ГИ2Геоинформациони системи - ГИСВизуелизација геопросторних података / МА

Термини полагања испита за апсолвентски новембарски рок су 1.12.2020. године из предмета:

Геоинформатика 2: 

  • одбрана елабората и теоријски дио испита од 9:00
  • усмени дио испита у 14:00

Геоинформациони системи:

  • одбрана елабората од 9:00
  • усмени дио испита у 14:00

Састављање и умножавање планова и карата:

  • одбрана елабората од 9:00

Визуелизација геопросторних података:

  • усмени дио испита у 14:00