Навигација

ИГ1, ИГ3, КН1, ГУИН, УПУГ и ООГР – присуство настави

Огласна плочаГеодезијаКатастар непокретности 1 - КН1Инжењерска геодезија 1 - ИГ1Инжењерска геодезија 3 - ИГ3Управљање пројектима у геодезији - УПГНОснове организације геодетских радова - ООГР

Обавјештавају се студенти који су претходних академских година одслушали предмете ИГ1, ИГ3, УПУГ (Управљање пројектима у геодезији), ООГР и КН1, а до сада их нису положили, да су према Правила студирања на I и II циклусу студија обавезни обновити присуство настави из поменутих предмета како би у текућој академској години остварили право изласка на испите.

На основу постојећих евиденција генерисани су почетни спискови присуства за предмете: ИГ1, ИГ3, КН1, ГУИН, УПУГ и ООГР. Студенти који нису евидентирани у списковима треба да се лично појаве на првим часовима вјежби из поменутих предмета, како би били евидентирани у Образце присуства настави, а касније и у Факултетском информационом систему (ФИС).

Студенти који су измирили све предиспитне обавезе, обавезно на увид треба да донесу: индексе, овјерене елаборате и/или семинарске радове.

 

Студенти апсолвенти нису обавезни обновити присуство настави, али су дужни доћи ради евидентирања у ФИС. Такође, обавезно на увид треба да донесу: индексе, овјерене елаборате и/или семинарске радове.