Навигација

АП3 - Припрема за 4. час, 29.10.2019.

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 3 - АП3

За наредни час потребно је:

 1. Завршити претходне домаће задатке:
  1. Адекватна макета  - дорађена/преправљена према евентуалним коментарима које сте (индивидуално или групно) добили на часу.
  2. Прва верзија урбанистичке структуре (тема: 10 стамбених јединица) - дорађена/преправљена према коментарима са часа.
 2. Завршити задатак са часа: макета урбанистичке структуре (20, али и 30, 40 нових стамбених јединица – максимална густина!).
 3. Урадити просторно-програмска истраживања на фотографијама макета из задатка 2. У ту сврху потребно је одабрати један или више специфичних сегмената у макети (као „zoom-in“) у којима препознајете једну кућу која би вам била од посебног интереса (то није кућа коју ћете разрађивати до краја; ово је вјежба – опустите се!).

 

Те сегменте потребно је изблиза фотографисати (иако се ради о фотографијама, потребно је сићи на ниво разраде који одговара размјери 1:200). На основу фотографија потребно је израдити цртеж. Дозвољено је и прецртавање, под условом да је праћено унапријеђеном графиком. На таквим цртежима потребно је интервенисати на начин да:

 • Означите главни дневни простор куће, главни употребни простор окућнице, те њихову везу.
 • Додијелите одређене РАДЊЕ становања у облику глаголских именица („спавање“, „обједовање“ и сл.),  као и било којим додатним графичким поступцима. Кућу треба гледати као цјелину са њеним непосредним окружењем (тј. околним простором) и са активностима које се одвијају и ван омотача куће. Водите рачуна о димензијама тијела, просторним потребама појединачних активности, динамичности или статичности итд. Избјегавати просто уписивање назива активности без активног илустровања те активности људским силуетама, дијаграмима и, генерално, без пажљивог истраживања односа просторрадња (који простор изгледа као „створен“ за неку активност? Који простор можемо додијелити некој одабраној активности?

Вјероватно је да маката, израђена у размјери 1:500 неће бити довољна да понуди све елементе за дату вјежбу. Зато је потребно сегмент који сте одабрали креативно развити и разрадити приликом цртања онога што је на фотографијама сегмента.

Водите рачуна о томе да „кућа“ може да значи много тога – не везујте се претјерано за уобичајене представе.

Ову вјежбу не можете урадити „тачно“ или „нетачно“. Забавите се; одбаците грч!

 

 • Формат: А3, фото материјал: црнобијели.

 

 1. Удружите одабрану и разрађену кућу са двјема кућама у њеном непосредном окужењу (преферира се да је барем једна од двије нове куће директно наслоњена на основну кућу). И нове куће посматрајте интегрално – унутра и споља.

По потреби, трансформишите и основну кућу!

 • Формат: А3
 • Размјера: по жељи
 • Техника: по жељи