Навигација

АП45 термин испита и садржај бука

Огласна плочаАрхитектураАрхитектонско пројектовање 5 - АП5Архитектонско пројектовање 4 - АП4

АП5/четвртак/13 часова. Испит је у форми три кратка питања на која се одговара писмено.

АП4/четвртак/14-17 часова. Испит је у форми пројектовања основе бишепородичне стамбене зграде са 3 типа стана.

На испит је потребно донијети увезан бук.

АП 45 2018 2019 БУК:

 1. Мој први позитиван вс негативан утисак о простору, називање истих неким појмом
 2. Архитектонска анализа 1 примјeра становање према избору Орис/џубокс
 3. Архитектонска примјера и станова-Београдски стан
 4. Архитектонска анализа два вртића према избору Орис/џубокс
 5. Фотографисање лпкације 3 позитивна и три негативна примјера, називање истих неким појмом
 6. Генеза једнопордичног у вишепородично
 7. Џејн Џејкобс, скица текста
 8. На исптинтаним фотографијама ваше макете концептуланог набачаја, која је усликана уметнута у макету околних објеката, доцртати "зидове" или транспарентне "масе" нечега што би у наредном кораку могле да буду зграде
 9. Појмовник јавног простора
 10. Појмовник простора дјеце
 11. Појмовник простора становања
 12. Фасада као слика на зиду...слободна техника....колаж, акварел, цртеж....