Навигација

АП45 ПРЕДАЈА ГРАФИЧКОГ РАДА

АрхитектураАрхитектонско пројектовање 5 - АП5Архитектонско пројектовање 4 - АП4

Предаја графичког рада заказана је у понедељак 1. јули 2019 у 10 часова

ПРИЛОЗИ:

  1. Концепт (фото, скице, дијаграми, појмови)
  2. Урбанистичко рјешенје (основа крова+партер), Р 1:500
  3. Основа партера (основе приземља +партер), Р 1:200
  4. Основа гараже, Р 1:500

ВАРИЈАНАТА 1 _Р 1:200                                                                    ВАРИЈАНАТА 2_Р 1:100

  1. Основе типичних етажа Р 1:200                                              5a. Основе типичних етажа, Р 1:100                                               
  2. Песјеци, Р 1:200 (два каратеристична пресјека)                6b.  Пресјеци, Р 1:100

+ Каталог станова и вртић, Р 1:100

       .................................................................................................................................................................

  1. Изгледи (фасаде), Р 1:200
  2. Макета, Р 1:200
  3. Макета (апстрахована – концепт), Р 1:500
  4. 3Д карактеристичан приказ или амбијент