Навигација

АП3 - припрема за четврти час, 30.10.2018.

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 3 - АП3

Први задатак: Истражити концепт урбанистичког рјешења максималне густине за наведену тему („лускузно становање“). Без обзира на ваше мишљење о томе шта би било оптимално, за овај задатак идите на максимално, тј. на највеће густине које сматрате прихватљивим. Густине на терену не треба да буду свуда исте, а пожељно је да не буду формиране увијек на исти начин. Рачунати оквирно са одговарајућим јавним просторима и не-стамбеним функцијама (парк, улице са дрворедима, сквер, дјечији вртић, центар сусједства и сл.). Линије кретања (улице и др.) ускладити са морфологијом терена. Пожељно је ослонити се на нова сазнања о типологији једнопородичне куће,  али не на начин да се примјењују искључиво они типови који уобичајено одговарају високим густинама (нпр. куће у низу, атријумске, терасасте). И слободностојеће и двојне куће имају своје веће и мање густине, као што своје распоне тјешњег и распршенијег груписања има и концепт урбане виле.

Прилози:            Основа, Р 1:2000

Пресјек кроз терен на три карактеристичне позиције, Р 1:1000, са приказаним масама објеката из концепта.

 

Други задатак: Настављамо са истраживањима вашег концепта становања и архитектуре куће. Вјежбе на часу („архитектонским скицама представити своје ставове о: А-становању на брду и Б-становању међу другим кућама“) урадили сте са доста грча и блокираности, мислећи, ваљда, да се ту одређује бити ил' не бити квалитета ваше архитектуре. Полако; пут од хиљаду скица започиње првом. Наведену вјежбу можете поновити код куће (тако да вам, овај пут, заиста и открије нешто ново.), а за сљедећи час је потребно урадити

Вјежбу В: Креативном интерпретацијом типологије једнопородичне куће - користећи се и даље скицама (архитектонски елементи, дијаграми основа и пресјека, силуете, итд.), а, по жељи, и радном макетом – исказати своје ставове (и недоуимце!) о становању у датом контексту кроз тему „тројна кућа“. Дакле, такав тип не постоји и ово поново није питање тачног и погрешног. Опустите се; поиграјте се са темом. Подсјећамо: куће, биле самосталне или груписане, имају свој припадајући простор

P.S.

Овдје можете преузети предметни задатак за овај семестар. О његовом садржају ћемо причати на часу.

https://drive.google.com/drive/folders/1Uw_beBCzZUZZ0CaQj0bpWTd9X3V7Es-G