Навигација

ДИМК СРБИЈЕ -  XXVII КОНГРЕС  И МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ

Конференције и скуповиАктуелностиАрхитектураГрађевинарство

Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије организује XXVII Конгрес и Међународни симпозијум о истраживањима и примени савремених достигнућа у грађевинарству у области материјала и конструкција.  
Овај међународни симпозијум је одлична прилика да инжењери и истраживачи у области грађевинарства из свих земаља региона прикажу резултате својих истраживања у протеклом периоду, као и остварене домете у градитељству. 

Основни циљ Симпозијума је да се стручној јавности, кроз пријављене реферате, саопште резултати актуелних истраживања у Србији и земљама региона, као и да се процени могућност практичне примене нових научних достигнућа у области грађевинарства. 

Конгрес и Симпозијум су идеална прилика за дружење, размену искустава, као и за анализу остварених резултата и дефинисање праваца развоја у циљу унапређења нашег грађевинарства на подручју материјала и конструкција. 


МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА КОНГРЕСА И СИМПОЗИЈУМА
Вршац, Хотел Србија, 19 - 20. октобар 2017.


ТЕМЕ СИМПОЗИЈУМА

Основне теме Симпозијума су:
1.    Истраживања на подручју материјала и њихове примене
2.    Теоријска и експериментална анализа конструкција
3.    Пројектовање и грађење објеката
4.    Асеизмичко пројектовање и грађење
5.    Одржавање и санација грађевинских објеката
6.    Материјали, конструкције и животна средина
7.    Енергетска ефикасност  грађевинских објеката
8.    Грађевинско-техничка регулатива и систем квалитета
9.    Управљање пројектима у грађевинарству


ЈЕЗИК СКУПА

Службени језици скупа су српски и енглески. У договору са Организационим одбором, могу бити прихваћени радови на неком од језика бивших југословенских република.

КОНТАКТ

За све информације о XXVII Конгресу и Симпозијуму, као и за пријаву учешћа, доставу резимеа и радова, можете контактирати Организациони одбор Скупа, на адресу:
    
Друштво за испитивање и истраживање 
    материјала и конструкција Србије
    Кнеза Милоша 9/I, Београд
    Телефон 011/3242-589 
    Е-mail: dimk@ptt.rs 

http://www.dimk.rs/