Навигација

УПГ и ООГР - резултати испита

Огласна плочаГеодезија
Upravljanje projektima u geodeziji: 1. Dragana Mavrak    10 2. Milana Čičić       9 3. Milivoje Pucar     7 4. Aljoša Čekić       8 5. Dajana Lazić       7 6. Rada Maleš         9 7. Anđela Delić       6 8. Đorđe Radulović    7 9. Stefani Marjanović 8 10.Kristina Dujaković 8 11.Dragana Jovanović  6 12.Željka Vuković     9 13.Teodora Đukić      9 14.Ognjen Šteković    7 15.Bojan Kurčela      7 16.Vukašin Majkić     8 17.Nikola Novaković   5 18.Ljiljana Gračanin  6 19.Dajana Krivokuća   6 Osnove organizacije geodetskih radova 1. Stojanka Simić     10 2. Bojana Dulić       9 3. Nemanja Abаdžić     9 4. Aljoša Čekić       9 5. Jelena Đakić      10 6. Kristina Dujaković 9 7. Ognjen Šteković       8