Навигација

ТМ2- Резултати II колоквијума одржаног 27.1.2016.

Огласна плочаГрађевинарствоТехничка механика 2 - ТМ2
Резултати колоквијума одржаног 27.1.2016. су у документу у прилогу. Rezultati-I-i-II-kol-2015_2016.doc
  Кандидати који имају освојених минимално 50% из сваког колоквијума имају задовољену писмену провјеру знања, тако да не требају полагати писмени дио испита. Кандидати који имају положен само један од колоквијума требају на наредним испитним роковима полагати само онај дио градива који нису задовоњили кроз колоквијуме. Све задовољене писмене провјере знања важе до краја ове школске године. Студенти који имају задовољену писмену провјеру знања у неком испитном року, могу полагати завршни (усмени) испит и у неком другом року, под условом да сваки излазак на испит благовремено пријаве  (студент који није извршио пријаву испита не може приступити полагању испита). Предметни наставник проф. др Валентина Голубовић Бугарски