Навигација

TM2 - rezultati pismenog ispita održanog 12. 2. 2024.

ГрађевинарствоТехничка механика 2 - ТМ2

Pismeni ispit održan 12. 2. 2024. zadovoljili su:

1. Milica Nikolić 03/22, bodova 2,9/3

2. Mia Tučić 22/22, bodova 1,9/3

3. Nađa Kaurin 04/20, bodova 1,8/3

Završni ispit održaće se u petak 23. 2 2024. u 13.15  na AGGF, sala 2.14.

Uvid u radove moguć u ponedeljak 19.2.2024. u 13.30 u kabinetu nastavnika na Mašinskom fakultetu, ili u petak 23.2.2024. na AGGF, prije održavanja završnog ispita.