Навигација

Оглас за јавну одбрану завршног рада за II циклус , Александар Рељић

Огласна плоча

Дана 12.09.2023. године на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бањој Луци одбрани завршног рада за II циклус приступиће кандидат

АЛЕКСАНДАР РЕЉИЋ из Брода, студент МАСТЕР студија студијског програма Геодезија.

 

Завршни рад за II циклус урађен из области (предмета): Катастар непокретности 3

 

Тема: Оснивање катастра непокретности на основу премјера урбаног подручја нумеричким и методама сателитске геодезије

                                                                                          

 

Комисија за преглед, оцјену и одбрану:

  1. Проф. др Миодраг Регодић,                                                         предсједник комисије                                                
  2. Проф. др Драган Мацановић,                                                    ментор - члан комисије
  3. Доц. др Сања Туцикешић,                                                                   члан комисије
  4. Проф. др Сњежана Максимовић,                                                       члан комисије

 

Јавна одбрана завршног рада одржаће се у уторак 12.09.2023. године у амфитеатру  Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета (КАМПУС) у Бањој Луци са почетком у 13,00 сати.

 

Бања Лука, септембар 2023. године

Фајлови