Навигација

Анкетирање студената у ЉЕТНОМ семестру академске 2022/2023. године

Огласна плочаАктуелностиНовости и обавјештењаСавез Студената АГГФ

Поштовани,

У складу са чланом 81. и 82. Закона о високом образовању Републике Српске, чланом 119. став 1 Статута Универзитета у Бањој Луци и члном 38. Правила студирања на I и II циклусус тудија, у току су активности Канцеларије за осигурање квалитета на реализацији анкетирања студената Универзитета у Бањој Луци у љетном семестру академске 2022/2023. године.

Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса (даље: Правилник), који је 27.04.2023. године усвојио Сенат Универзитета у Бањој Луци, регулише се студентско анкетирање као специфичан вид студентског вредновања квалитета наставног процеса.

Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапрјеђења. Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања. Начела анкетирања студената обавезују све органе управљања, стручне органе и тијела Универзитета и факултета/Академије умјетности, као и све студенте, наставно и ненаставно особље. У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената. Према закључку Сената Универзитета, број 02/04-3.2179-1/22 од 27.10.2022. године позивају се студенти АГГФ- а да попуне студентску анкету о квалитету наставног процеса, како би могли да изврше пријаву испита.

Анкетирање студената обухвата:

  1. вредновање рада наставника и сарадника у наставном процесу, за сваки наставни предмет појединачно, и
  2. вредновање рада руководства (декана и продекана) и административних служби факултета/Академије умјетности (секретара и запослених у студентској служби и библиотеци).

Анкетирање ће се вршити електронским путем – помоћу веб сервиса еСтудент. У задатом периоду трајања анкете студенти могу да попуњавају анкетне обрасце. Анкетни упитник садржи питања (тврдње), подијељена по областима студентског анкетирања дефинисане чланом 2. Правилника, са понуђеним оцјенама и одговорима. Такође, студентима се пружа могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге. Чланом 8. Правилника је прописано да „су анкетирањем обухваћени они студенти, који су до момента спровођења анкете присуствовали најмање на 70% одржаних часова предавања и вјежби у текућем семестру“.

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од 15 маја 2023. године до 11. јуна 2023. године, а анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у зимском семестру 2022/2023. године на првом циклусу студија.

 

У прилогу се налази Правилник о анкетирању студената о квалитету наставног процеса.

 

С поштовањем

Координатор за осигурање квалитета