Навигација

Анкетирање студената у зимском семестру академске 2022/2023. године

Огласна плочаАктуелностиНовости и обавјештењаСавез Студената АГГФ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Поступак анкетирања студената проводи до 22. јануара 2023. године, а анкетирање се односи на предавања и вјежбе из наставних предмета који се изводе у зимском семестру 2022/2023. године на првом циклусу студија.

Према закључку Сената Универзитета, број 02/04-3.2657- 64/22 од 22.12.2022. године, позивају се студенти АГГФ- а да прије почетка јануарско-фебруарског испитног рока академске 2022/23. године попуне студентску анкету о квалитету наставног процеса, како би могли да изврше пријаву испита.


Поштовани,

У складу са чланом 81. и 82. Закона о високом образовању Републике Српске, чланом 119. став 1 Статута Универзитета у Бањој Луци и члном 38. Правила студирања на I и II циклусус тудија, у току су активности Канцеларије за осигурање квалитета на реализацији анкетирања студената Универзитета у Бањој Луци у зимском семестру академске 2022/2023. године.

Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса (даље: Правилник), који је 11.2.2015. године усвојио Сенат Универзитета у Бањој Луци, регулише се студентско анкетирање као специфичан вид студентског вредновања квалитета наставног процеса.

Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапрјеђења. Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања. У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената.

Анкетирање ће се вршити електронским путем – помоћу веб сервиса еСтудент. У задатом периоду трајања анкете студенти могу да попуњавају анкетне обрасце. Анкетни упитник садржи питања (тврдње), подијељена по областима студентског анкетирања дефинисане чланом 2. Правилника, са понуђеним оцјенама и одговорима. Такође, студентима се пружа могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге. Чланом 8. Правилника је прописано да „су анкетирањем обухваћени они студенти, који су до момента спровођења анкете присуствовали најмање на 70% одржаних часова предавања и вјежби у текућем семестру“.

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од 26. децембра 2022. године до 22. јануара 2023. године, а анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у зимском семестру 2022/2023. године на првом циклусу студија.

Према закључку Сената Универзитета, број 02/04-3.2657-64/22 од 22.12.2022. године, позивају се студенти АГГФ-а да прије почетка јануарско-фебруарског испитног рока академске 2022/23. године попуне студентску анкету о квалитету наставног процеса, како би могли да изврше пријаву испита.

С поштовањем

Координатор за осигурање квалитета